logo ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Դիմում-հայտ

Լրացման լեզուն

*-ով նշված բոլոր դաշտերը լրացման համար պարտադիր են


Հյուսիսային համալսարանի ավագ դպրոցը հավաստում է, որ դիմորդի և/կամ դիմող ծնողի կողմից ներկայացված անձնական տվյալները ենթակա չեն փոխանցման երրորդ անձանց:


Սույն դիմում-հայտի ներկայացումը չի առաջացնում որևէ պարտավորություն հաստատության համար, և դիմորդին միայն թույլ է տալիս մասնակցելու հաստատության կողմից կազմակերպվող ընդունելության քննություններին: